گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شهرک صنعتی ساوه

شرکت نوین کاوش مامطیر که تولید کننده مواد اولیه دارویی می باشد از سال ٨١ با مدیریتی دلسوز جناب دکتر پرتو آغاز به کار کرد اما پس از چند سال بدلیل حمایت نشدن مالی و فروش سهام به افراد دیگر دستخوش بحران گردید.

با اختلاف بین شرکا که با هم نسبت فامیلی دارند در اردیبهشت ٩٦ عملا تعطیل گردیده و کارگران از ٦٠ نفر به ٦ نفر تقلیل یافت . لازم است که توضیح دهیم که از ماه آبان ٩٥ تا کنون پرسنل حق و حقوق خودشان را دریافت نکرده اند و نماینده کارفرما پرداخت حقوق کارگران را موکول به فروش کارخانه نموده است.

با این شرایط کارگران برای گرفتن حقشان به اداره کار شکایت نمودند و اداره کار رای به محکومیت کارفرما داده است. اما این بار نیز کارفرما از دادن حق و حقوق کارگران خودداری نموده و وعده پرداخت مطالبات کارگران را منوط به پس از فروش کارخانه کرده است .

اما کارگران از پای ننشسته و با بردن کارفرما به دادگاه توانستند اقدامات زیر را اجرایی کنند.

١- توقیف ماشین مدیر عامل وبه مزایده گذاشتن آن .(هنوز فروش نرفته )

٢- توقیف یک دستگاه آزمایشگاه به مبلغ حدودی ١٥٠ میلیون (که در هفته آینده حکم مزایده نیز گرفته می شود )

٣- پلمب کل کارخانه با حکم دادگاه (شایعه فروش تک تک دستگاه شنیده شده بود)

اکنون نیز کارفرما وکارگران در حال مذاکره هستند تا مسائل حل شود . شاید در هفته پیش رو مذاکرات به نفع کارگران پایان پذیرد

اتحاد و آگاهی کارگران این شرکت سبب شده تا نماینده کارفرما اعلام مذاکره نماید . کارفرمای اصلی در کانادا می باشد.