گزارشی از تخلفات صندوق آینده ساز

صندوق آینده ساز که یک بیمه گزار خصوصی است و با رانت در مقابل سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد و بخشی از کارگران ایران خودرو و تراکتورسازی را در بر گرفته و باعث آوره گی این کارگران را پدید آورده است ، تخلفات زیادی را داشته  و به مرز ورشکستگی رسیده است. از جمله :

١-دوتابعیتی بودن برخی اعضاء هیات مدیره صندوق

٢-اجاره ای بودن تنها دفتر صندوق و نداشتن تابلو

٣-عدم حسابرسی از صندوق آینده ساز توسط هیچ یک از ارگانهای رسمی کشور

٤- درج نشدن نام صندوق در بین موسسات غیردولتی عمومی

٥- عدم رسیدگی به شکوائیه های مربوط به صندوق توسط دیوان عدالت اداری

 ٦- فروش پی در پی املاک صندوق و عدم عضو گیری توسط صندوق

صندوقی که قرار بود آینده ساز برای کارگران باشد، امروز آینده ای تاریک را برای کارگران ترسیم می کند.