گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

١-مسوولین چرا فکری به حال خودپرداز بانک رفاه که در مدیریت کک و مواد شیمیایی نصب شده است نکرده و این دستگاه را که اغلب اوقات خراب است به حال خود رها کرده اند؟

٢- بانک صادرات به کارگران و کارکنان ذوب آهن اعلام کرده به شرط داشتن موجودی مناسب وام کالا می دهد. بانک می گوید سهمیه کارکنان برای وام کالا تمام شده است . چرا مدیران مالی موضوع را حل نمی کنند که حداقل کارگران با گرفتن وام کالا مشکلشان را حل کنند.

٣- متاسفانه هزینه درمان کارگران از سوی بیمه ایران پرداخت نمی شود. چرا مدیرت اموال و انبار مداخله نمی کند؟ مسوولین بیمه ایران مشکل را از جانب مسوولین ذوب آهن دانسته و در این بین کارگرانند که سرگردان شده اند.

٤- با اینکه دستگاه وب کیوسک در بخش نورد ٦٥٠ مدتهاست راه اندازی شده ولی هنوز سرپرستان و مدیران از کارگران می خواهند برگ مرخصی خود را ثبت کنند. آیا این کاغذ بازی ها تمام شدنی نیست