ماندگاری سودآوری ذوب آهن چگونه انجام پذیر است؟

با توجه به اخبار پی در پی روابط عمومی ذوب آهن از سودآوری این شرکت، ایا این سودآوری مستمر خواهد بود؟؟ چه روندی را مدیریت باید در پیش بگیرد تا این سودآوری همچنان ماندگار شود؟ پیشنهادهای ما به مدیریت ذوب آهن به این قرار است:

١- با توجه به سودآور شدن شرکت هرچه زودتر موضوع افزایش دستمزد کارگران در راس برنامه های مدیریت باید قرار بگیرد. این موضوع می تواند با اجرای طبقه بندی مشاغل، تعیین تکلیف قراردادهای کارگران، سختی کار، و ارتقا گروه کارگران متناسب با کار و تخصص و تحصیل آنان صورت گرفته و دریافتی کارگران را تا حدودی بهبود بخشد.

٢- مدیریت از تشکل های کارگری در بخش های مختلف برای کم کردن فاصله ها بین مدیریت و کارگران استقبال نموده و پذیرای نظرات کارگران و مهندسین برای بهبود روند تولید باشد.

٣- برای سودآور ماندن شرکت ذوب آهن مدیریت باید یک برنامه ٥ ساله شامل به روز سازی تاسیسات فنی و تولید و ابنیه ارایه دهد و کارگران را نسبت به این برنامه از طریق تشکل های کارگری مطلع ساخته و نظرات کارشناسی آنان را اخذ کند.

٤- استخدام نیروی متخصص و تکمیل نیروهای کارآمد جوان در کنار کارگران با تجربه برای انتقال تجربیات به سرعت صورت گیرد تا هم فشار کاری بر روی کارگران بخش ها کاهش یابد و هزینه های رکود در خطوط تولید و فنی کاهش یافته و هم خطای انسانی به حداقل برسد

٥- تجهیز تاسیسات ایمنی به روز از جمله هواکش ها، آسانسورها، و ماشین آلات انتقال دهنده موجب بهره وری و کاهش ساعات تولید خواهد شد. که در کنار این موضوع برای سلامت نگه داشتن کارگران و جلوگیری از پیری زودرس و فرسوده گی بیش از حد با بکارگیری متخصصان بهداشت محیط کار و آسیب شناسی بیماری های رایج در شرکت را آغاز نمود.

٦- تجهیز اکیپ های تعمیر و نگهداری و زمان بندی درست و استاندارد با همفکری کارگران بخش ها جهت تعیین مدت زمان تعمیرات دوره ای صورت گیرد تا از خرابی دستگاهها و رکود ناشی از آن به تولید و کهولت و فرسوده گی شرکت جلوگیری به عمل آید.

٧- تشکیل کار گروه قضایی برای برسی سومدیریت ها، اختلاس ها، ریخت و پاش ها، و خریدهای بی مورد و غلط و در یک کلام تمامی افرادی که باعث ورشکستگی و نابودی ثروت و دارایی شرکت گشته اند را به سیستم قضایی معرفی تا احقاق حق شرکت و برگشت اموال و جبران خسارات به شرکت و خزانه دولت انجام گیرد.

٨- احیا و ارتقا صندوق درمانی کارگران در جهت احترام به حقوق کارگران سخت کوش ذوب آهن تا در زمان پیری از تسهیلاتی در خور شخصیت و کوشش خود برخوردار باشند.

کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران