گزارش تکمیلی از تحولات در نیشکر هفت تپه!

به گزارش رسیده به نشریه پیام سندیکا، با توجه به آزادی ٣٤ نفر کارگر بازداشتی روز گذشته، مدیریت کارخانه نیشکرهفت تپه تلاش دارد تولید کماکان ادامه داشته باشد. اما برخی از پرسنل جلوی مدیریت در تجمع هستند و کسی پاسخگو نیست. اکثر پرسنل روزمزد هستند و خواهان پرداخت حقوق عقب افتاده ٨ ماهه، بن ابتدای سال ٩٥ و تغییر نوع استخدام کارگران روزمزدی که کار مستمردارند به قراردادی طبق قانون کار و همچنین  به دستور شورای تامین شهرستان. متاسفانه پیگیری این موضوع به اداره کار واگذارشده ولی تاکنون هیچ اقدامی برای اعمال قانون توسط کارفرما انجام داده نشده است.

از ساعت ١١ صبح الی ساعت ٤ بعدازظهر پیمانکاران طرف قرارداد شرکت اقدام به بستن درب ورودی نیشکربه کارخانه نمودند. که پس ازصحبت های فراوان مسئولین انتظامی و شرکت با آنها و بخاطر احترام به قائم مقام شرکت که از مدیران خوش نام سالهای دور شرکت بوده و اخیرن برای رفع بحران به شرکت برگشتنه اند، پیمانکاران حاضر به باز کردن درب شده و از ساعت ٤ بهره برداری شروع بکارنمود.

تحریریه  نشریه پیام سندیکا ١٦ بهمن