گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عقب افتادن حقوق ها

شرکت کیسون یکی از شرکت های بزرگ در عرصه ساختمانی و عمرانی است که در ایران و کشورهایی چون ونزوئلا، تاجیکستان، …. فعالیت دارد. در ایران هم در پروژه هایی چون پرند، متروی اهواز، و پروژه ابفای غرب تهران (میدان ازادی ) کارهای عمرانی و ساختمان سازی می کند.

این شرکت قدرتمند نیز حقوق کارگرانش را با تاخیر  می دهد. برای نمونه حقوق مهرماه  ١٥٠ کارگر آبفای غرب تهران را  بعد از ٥ ماه قرار شده  نفری یک میلیون پرداخت کنند.

این درحالی است که این غول ساختمان سازی از نقدینگی چندصد میلیاردی برخوردار است. ولی برای پرداخت حقوق کارگرانش تعلل می کند. اعضای هیات مدیره با خانواده هایشان امسال عید قرار است به کشورهای ارویایی بروند.

نکته اینجاست تاخیر چندماهه حقوق کارگران که با سود بانکی همراه است باعث شده این شرکت های ساختمانی به ثروتی افسانه ای دست یابند.