کارگران ذوب آهن از مشکلاتشان به خبرنگار پیام سندیکا می گویند

١- چرا اطلاع رسانی کافی در مورد مبلغ پس انداز کارگران و کارکنان شرکت صورت نمی گیرد

٢- با توجه به اینکه ٩٥٠ هزار تومان کمک هزینه کفن و دفن به کارگران از سوی تامین اجتماعی تعلق می گیرد، چرا در این موضوع کارخانه نیز مبلغی را به عهده نمی گیرد تا اندکی از رنج خانواده کارگر فوت شده بکاهد؟

٣- کمک هزینه مهدکودک و کمک هزینه نگهداری از فزندان معلول در شرکت ذوب آهن تاکنون به کارگران اعلام نشده است؟ مسوولین شفاف سازی کنند

٤- چرا به جای دادن بن کارگری  شرکت اقدام به دادن کالا و جیره غذایی که در تعاونی مصرف وجود دارد نمی کند؟

٥- متاسفانه از سال ٩٢ به بعد بیمه عمر و حوادث کارگران حذف شده است؟ چرا؟

٦- تعویض شیر آلات فرسوده کارخانه و فعال شدن تعمیر و نگهداری کارخانه برای کاهش زیان های مالی واجب است.

٧- چرا برای کارگرانی که مجبور به اضافه کاری هستند حمل و نقل مناسبی تدارک دیده نمی شود؟