باز گویی مشکلات کارگران ذوب آهن به پیام سندیکا

١- با اعلام مکرر سوددهی ذوب آهن توسط مسوولین تا آخر امسال ، آیا مبلغ سود بطور شفاف اعلام خواهد شد؟؟؟ آیا چگونگی تقسیم این سود هم شفاف سازی می شود؟ چه میزان از این سود به عنوان پاداش به کارگران پرداخت خواهد شد؟

٢- با توجه به درخواست مکرر کارگران و کارکنان در رابطه با درج مبلغ مانده پس انداز از پرفراژ حقوقی، این موضوع از سوی مدیریت پیگیری و انجام نمی شود. چرا؟

٣- بیمه ایران از قبول فاکتورهای دندان پزشکی کارگران و کارکنان خودداری می کند و مدیریت بیمارستان شهید مطهری اعلام کرده است که از ١٧ دیماه تعرفه های دندان پزشکی از بیمه ایران حذف شده است. کارگران چه کنند؟

٤- با وجود آلودگی هوا و لزوم حفظ و توسعه و نگهداری از فضای سبز کارخانه در مقابل آلودگی هوا، شاهد قطع درختان چنار کنار بوفه آموزش هستیم. آیا مدیریت نگهداری فضای سبز تمهیدی برای جایگزینی این درختان کرده است یا خیر؟