موضوع: لیست تحریم واسامی پروژه های فاسد و همچنین پیمانکاران بدحساب

بنام خدا
#لیست_تحریمی_شماره_یکم1️⃣
باتوجه به کمبود کار در پروژها ،، و فرصت طلبی و سودجویی برخی شرکت ها و پیمانکارن که اقدام به
#1 دیرپرداخت حقوق کارگران

#2تعیین حقوق کارگران به نرخ 4 سال پیش و پسرفت حقوقی
#3 شانه خالی کردن پیمانکاران برای ارائه خدمات و امکانات رفاهی و نیازهای اولیه شامل غذا، شام و صبحانه نیروه و متحمل کردن کارگران برای خرید و فراهم کردن موادغذایی شام و صبحانه
4حق خوری پیمانکاران از کارگران که پس از کار کارگران را در گوشی خود بلک لیست و مسدود میکنند و پول آنها را نمیدهند
هر کدام به شرح زیر میباشد ?
#1 پروژه #پالایشگاه_ستاره_نفت#خلیج#فارس_بندرعباس
#تخلف : 1- با بیشترین آمار شکایت و اعتراض برای دیرپرداخت حقوق و بمدت 8 ماه و حتی 1 سال حقوق معوقه (عقب افتاده)/ 2 – و همچنین امکانات حقارت آمیز / 3 – و صفر خوابگاهی و بهداشتی/ 4 – و بلک لیست کردن هر بار نیروها بعد از اعتصاب
 #2 پروژهای فاسد #عراق
#تخلف : 1- #بدلیل جذب نیروهای ایرانی با #ویزای_زیارتی که یک امر غیرقانونی هست و کارگران وقتی با ویزای زیارتی مشغول بکار میشوند باعث و مرتکب جرم میشوند چراکه باید با ویزای کاری مشغول بکار شوند و پیمانکار هم دستش باز هست و در پایان کار پول نیروها را نخواهد داد به بهانه غیرقانونی کارکردن
2 – و همچنین هم اندازه بودن نرخ حقوقی کشور عراق با کارهای درون ایران و/3 –  امکانات ضعیف و نبود/ 4 –  امنیت جانی که پیمانکاران بسیار حق کارگران مستقر در عراق رو خوردند و کلاهبرداری کردند
#تخلف : #3 پیمانکاری سلطانی  در پروژه #اردستان
#تخلف : 1 – با فریب نیروها را با وعده حقوق دروغین بالا به شهر اردستان میاورد و بعد به نیروها میگویند حقوق استاد کاری 30 روز 1/700 میشود / 2 – و با ناچیز ترین امکانات خوابگاهی بی درب و پیکر
 #4 پیمانکاری #احمد_بابادی واقع در شهر #کرج
#تخلف : 1 – تعیین حقوق با نرخ حقوقی 4 سال پیش برای امسال1396  و با شرایط دور از انصاف و وجدان/ 2 –  که هزینه #شام_وصبحانه را به پای خود کارگران گذاشته است و نیروهای این شخص باید با پول خود صبحانه و شام خریداری و با بدن خسته از سرکار مشغول به پخت و پز و آشپزی شوند
#5 شرکت فولاد روهینای جنوب ( #پیمانکار ‌مکوندی )
#تخلف : 1-تعیین حقوق کارگران با نرخ حقوقی 3 سال پیش/ 2تعیین قانون ظالمانه 26/4  یعنی 26 روز کار و 4 روز مرخصی و بابت 26 روز پایه حقوقی نیروها را تعیین میکنند/ 3 جمعه ها را نصف روز برای کارگران حساب میکنند.
#6 پیمانکاری پیشین #محمد _آغاسی
#تخلف : 1- بلاک کردن شماره تماس های نیروهای خود / 2پرداخت نکردن تسویه حساب تمامی کارگران پس از 3 سال تاکنون و دارای شاکیان زیاد
#7 پیمانکاری #نعمت_حسنپور پروژه کاری در تهران
#تخلف : 1- با وعده های دروغین  حقوق بالا نیروها را جذب و بعد با مجبورشدن نیرو بخاطر متحمل شدن طی کردن مسافت طولانی تا محل کار و پذیرش اجباری با حقوق اداره کاری/ 2 – پرداخت نکردن حق و حقوق نیروها و تجارت با پول کارگر و خاموش کردن خط و گوشی/ 3 مستقر کردن کهنه نیروها در یک سالن بزرگ انبار بعنوان خوابگاه و آشپزخانه و سرویس دسشویی و حمام که یک وضعیت خفت باری را کارگران متحمل شده اند و برای ما درخواست کمک و تحریم ارسال کرده اند.
مردم بزرگوار و کارگران شریف توجه فرمایید?‼⁉‼⁉
لطفا این متن پیام تحریمی را به دقت بخوانید و اسامی پروژهای فاسد و همچنین پیمانکاران متخلف را به خوبی به یاد داشته باشید و به ذهن بسپارید و به دوستان خود هم اطلاع دهید که برای این پیمانکاران و پروژها قبول همکاری نکنند و همه نیروهای مشغول بکار در آنجا هم بمحض خواندن این متن فورا تسویه حساب کنید و  پول خود را دریافت و از آن پروژها دوری کنید .
منبع : گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها
حامی: سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران