مافیای واردات چگونه عمل می کند؟

سالهاست که مافیای واردات برای نابودی صنایع مادر و بزرگ کشور برنامه ریزی کرده است. این برنامه ریزی در مورد ذوب آهن سالهاست اجرا می گردد. واردات بی ضابطه منشا ثروت رانت خواران  و مافیای بازرگانی با همدستی نفوذی ها در دولت انجام می گیرد.
در حالی که کشور به توسعه ریلی قدم گذاشته و هر ساله می باید مترو و خطوط راه آهن را بازسازی و توسعه دهد، خرید ریل تولیدی از ذوب آهن اهمیت  بیشتری می گیرد. در حال حاضر راه آهن سراسری با ذوب آهن  قرارداد خرید 40 هزار تن ریل را دارد، اما بودجه لازم برای این منظور در مجلس و دولت تامین نمی گردد تا خرید اجرایی شود.

با اینکه قیمت تولیدی هر کیلو ریل 2400 تومان است و مبلغ فروش به راه آهن نیز 2400 تومان بدون سود در نظر گرفته شده است باید دید تعلل وزیر صنعت و بازرگانی در این مورد چیست.
هم اکنون آقای روحانی در سفر هند در مورد همکاری های ریلی با دولت هند تاکید کرده است و هنوز این تفاهم نامه با آن کشور منتشر نگردیده است. نگرانی کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در این برهه این است که آیا بازهم خرید ریلی به جای ذوب آهن قرار است از هند صورت گیرد؟؟
 
تحریریه پیام سندیکا 29 بهمن 96