تسلیت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای تهران – یاسوج

این حادثه تلخ تحملش فقط برای خانواده های قربانیان سخت نیست بلکه تحمل آن برای تمام ایرانیان سخت است.
برای طبیعت ومحیط زیست هم سخت است که عده ای ازحافظان و دلسوزان خود را که برای دفاع از همکاران زندانی خود به تهران آمده بودند از دست داد.
برای زلزله زدگان کرمانشاه سخت است که دراین شرایطی که تا کمر در گل ولای فرو رفته اند, کسانی از کمک کنندگان خود را از دست داد.
برای جامعه دانشگاهی و پزشکی سخت است که عده ای از دلسوزان و تلاشگران خود را از دست داد.

برای استان کهکیلویه و بویراحمد سخت است که به محرومیت آن بابت از دست دادن انسانهایی شریف و خدمتگذاراضافه شد.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن عرض تسلیت به تمام ملت ایران خود را در غم و اندوه، انتظار، اضطراب و نگرانی و تحمل شرایط سخت بعد از حادثه با خانواده ها و بستگان قربانیان شریک می داند و خواهان رسیدگی جدی و پاسخگویی کامل و به موقع به مردم ایران و خانوده های داغدیده ازعلت و جزییات حادثه می باشد.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران
اسفند ١٣٩٦