گزارش پیام سندیکا از مشکلات کارگران در شرکت کیسون

شرکت کیسون ، غول کارهای ساختمانی، به عنوان یکی از بدحساب ترین شرکت های  پروژه ای میان کارگران شناخته شده است.

اعتصاب های کارگری در این غول ساختمانی به یک امر عادی برای مدیریت شرکت تبدیل شده است. عقب افتادن حقوق کارگران در پروژه های بزرگ ساختمانى كشور از دلايل عمده اين اعتصاب ها ميباشد. از مثال هاى مشخص به موارد زير مي توان اشاره كرد:

١-آبفای غرب تهران ضلع جنوبی میدان آزادی به مدت ١١ ماه . یعنی فقط حقوق فروردین را ١٥٠ کارگر شاغل در این پروژه گرفته اند

٢- در پتروشیمی سبلان کارگران فقط تا آذر ماه حقوق گرفته اند

٣- كارگران در شرکت جویبار نفت از آذر ماه حقوق نگرفته اند

این درحالی است که شرکت کیسون با منابع مالی افسانه ای از پرداخت حقوق کارگرانش خوداری می کند.