گزارش پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

با اطلاعیه مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه آقای اسد بیگی از امروز این شرکت تعطیل اعلام شد. با توجه به عدم دریافت ٢ ماه حقوق کارگران رسمی و عیدی  پاداش سال  ٩٦، کارگران طی چند روز اخیر دست به تجمع زده و خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود بودند.
متاسفانه در درگیری دیروز ماشین معاون امورزیربنایی توسط کارگران خشمگین شکسته و باعث تصادف خودروهای عبوری شد.
امروز نیز کلیه نگهبانان بومی حکم اخراج دریافت کردند.

در حال حاضر بیش از ١٠٠ کارگر نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش تجمع کرده و در حال مذاکره با فرماندار هستند.
این تعطیلی در حالی صورت گرفته است  که محصول نیشکر در زمین ها باید برداشت شوند و تاخیر باعث نابودی نیشکر و خسارت فراوان به شرکت زده خواهد شد.
شرکت نیشکرهفت تپه بیش از شش هزار کارگر دارد و حداقل بیست هزار نفر خانوار کارگری را در بر می گیرد. شرکت نیشکر هفت تپه در خاورمیانه بی نظیر است و می تواند شکر کل خاورمیانه را تغذیه کند. این شرکت استعداد پذیرش حداقل ٢٠ هزار کارگر را دارد اما مافیای شکر با همدستی مدیران نالایق شرکت را به تعطیلی کشانده و کارگران را بی پول و سرگردان نموده اند.

پنجشنبه ٩ فروردین ١٣٩٧ ساعت ١١ صبح