گزارشی خبرنگار پیام سنیکا از شرکت داروسازی نوین کاوش مامطیر (نوکام )

این کارخانه که با تلاش اولیه افرادی که دغدغه تولید و خودکفایی دارویی کشور داشتند در سال ٧٨ شروع به ساخت شد ودر سال ٨١ آغاز به کار نمود. در شروع کار تولید کننده انحصاری ویتامین ب1بود که در سالهای بعد داروهای دیگر از قبیل آتور واستاتین ، مایکو فنولات، ونلا فاکسین و…..به آن اضافه شد. این کارخانه در شهرک صنعتی ساوه واقع شده است. در ادامه کار بدلیل نبود نقدینگی بخشی از سهام شرکت به افراد دیگری که تجارت دارو می کردند فروخته شد که به هلدینگ شرکت فرزاد نام ملحق شد که شرکت پخش ندای محیا بدلیل واردات دارو و پخش آن در این هلدینگ دست بالا را داشت .

این شرکت نوکام با فروش سالانه ١٦میلیارد تا سال ٩٥ به کار خود ادامه می داد البته با صاحبان جدید خود که تاجر دارو بوده وبا هم فامیل نیز بودند. در این سال به دلیل اختلاف فامیلی بین صاحبان نوکام سرمایه گذاری در این شرکت انجام نشد و کارخانه ای که سود ده بود دچار مشکل گردید و تولید متوقف شد و آرام آرام شرایط را طوری رقم زدند که پرسنل متخصص از کارخانه رفتند. از شهریور سال ٩٦ حقوق کارگران پرداخت نشد و بصورت موقت مبلغی به کارگران داده شد تا سرانجام در اسفند ٩٦ تعداد کارگران از ٦٠ نفر به ١٢ نفر کاهش یافت. کارگرانی که رفتند حق و حقوقشان را نگرفتند و پرداخت به فروش کارخانه موکول گردید . در حال حاضر ٥ نفر که ٣ نفر نگهبان هستند در کارخانه مانده اند .همه پرسنل کارخانه چه آنهایی که هستند و چه آنهایی که رفتند برای گرفتن حقوقشان به اداره کار مراجعه و به دادگاه شکایت نمودند. حدودن ٨٠٠ میليون بابت حقوق، همه کارگران در این مدت یکسال طلبکار هستند. کارگران برای گرفتن این  حقوق با حکم دادگاه دستگاه های کارخانه را توقیف نمودند. در حال حاضر کارگران با مزائده گذاشتن اموال توقیف شده قصد فروش و گرفتن حق خود هستند. این پروسه شکایت تا مزائده یک سال طول کشیده است ولی کارگران با عزمی راسخ در جهت گرفتن حقشان اقدام کردند و نومید نشدند ..