همچنین در خبرها آمده بود که کارخانه متالوژی پودر ایران با ۱۵۰ کارگر از امروز چهارشنبه ٢٢ فروردین تعطیل شد و ٨٠  کارگر کنتورسازی ایران با سوابق ٥ تا ١٠ سال در نوبت اخراج قرار گرفتند. 

این درحالی است که کارفرمایان برای به بن بست کشاندن افزایش حداقل حقوق نسبت به این اخراج ها دست زده اند تا کارگران  باقی مانده را وادار کنند با حداقل حقوق کار کنند و کارگران باسابقه که دارای حقوقی به مراتب بیشتر هستند و مهندسین را مجبور به تن دادن به خواسته های کارفرما کنند.

 کارخانه الکتروژن از کارخانه هایی است که محصولاتش را به قیمت خوب می فروشد و بازار خوبی دارد.