گزار ش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران!

ز شروع سال جدید اخبار ناگواری به تحریریه پیام سندیکا می رسد مبنی بر رفتارهای خلاف قانون کارفرمایان.

کارخانه تولیدی پوشاک ورزشی پانیل با دارا بودن ٤٥ کارگر در سال گذشته  و فروش خوب محصولاتش، در آخر سال گذشته به کارگران اعلام کرد که از سال جدید بسیاری از کارگران را اخراج خواهد کرد. تا زمان درج این گزارش کارفرما نسبت به بازگشایی کارخانه اقدام نکرده است.

همچنین پیمانکار بیمارستان مدنی کرج روزی ٣ ساعت کارگران را اضافه کار نگه داشته و به آنان اضافه کاری و کارکرد روز جمعه را نمی دهد . ایشان اعلام کرده اند که حقوق اسفند و فروردین را آخر اردیبهشت و در صورت دریافت پول از بیمارستان پرداخت خواهد کرد و هرکسی که نمی تواند با این شرایط کار کند می تواند آخر اردیبهشت برای تسویه حساب مراجعه کند.

اکثر کارگران کارگاههای بافنده گی هم پس از مراجعه به محل کار با این موضوع روبرو شدند که کارفرما بیش از یک میلیون تومان به کسی پرداخت نخواهد کرد.

باید منتظر بود و دید در آخر فروردین دیگر کارخانه ها و کارگاهها با این افزایش حقوق چه رفتاری با کارگران خواهند کرد