گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های نفتی

امروز یکشنبه ٢٦ فروردین ساعت ده صبح  در شرکت عمران صعنت کنگان سه کارگر از ارتفاع ٢٥ متری سقوط کرده و پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی کنگان به علت شدت جراحات کشته می شوند. این اتفاق در فاز ١٣ پارس جنوبی اتفاق افتاده است.

این حادثه به علت پاره شدن زنجیر جرثقیل سقفی اتفاق افتاده است.

طی سالیان دراز است که بازرسی وزارت کار امر بازرسی از وسایل ایمنی شرکت ها را به فراموشی سپرده و کارفرمایان هم برای سود جویی هرچه بیشتر افسران ایمنی را به نادیده گرفتن این موارد وادار می کنند.