گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پیمانکاران بدحساب پروژه ها

شرکت آباد خزان دریای جنوب که در حال حاضر در سه راه خون سرخ بندر عباس مشغول فعالیت می باشد از جمله شرکت هایی است که پیمانکارانش بدحساب و حقوق کارگران را بالا می کشند. این شرکت، پیمانکاری به نام مسلم زمزم دارد که هنوز بعد از سه سال و پس از شکایت بیش از ٤٠ کارگرش که در شهرک صنعتی شیراز برایش کار کرده اند، حقوقشان را پرداخت نکرده است. کارگران حتا با گرفتن وکیل نیز نتوانسته اند تا کنون طلبشان را دریافت کنند.

در این شرکت وضعیت غذا و خوابگاه بسیار افتضاح است.

در شهرک صنعتی شیراز خوابگاه هایش چند اتاق فرسوده که داخل خود کارگاه بدون در و پیکر، بدون وسیله گرمایشی و سرمایشی را در اختیار کارگران گذاشته بود. در فصل تابستان به زور یک کولر ابی برای کارگران تهیه می کرد.

مسلم زمزم  وقتی می خواست یک ملیون تومان به حساب کارگران واریز کند صد هزار تومان می ریخت و بعد میگفت اشتباه شده دفعه بعد جبران می کنم.

برای استفاده از سرویس بهداشتی کارگران باید یک کیلومتر پیاده روی می کردند تا به محل سرویس بهداشتی و حمام برسند.

مرخصی های کارگران را به ازای هر ۲۴ روز کار ٦ روز حساب می کرد.  در بندرعباس هم به کارگران دستمزد کمی می دهد و می گوید چون کار من سبک است باید حقوقم نسبت به بقیه شرکت ها کمتر باشد به همین دلیل کارگران زیادی پس از دیدن این موارد برایش کار نمی کنند.