گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه مسکن مهر پرند

از سال ٨٦ که این طرح کلید خورد در میان مردم ذهنیتی در گرفت که بالاخره حاکمیت به فکر مردم افتاد. متاسفانه از آن سال تاکنون هنوز بسیاری از پروژه های مسکن مهرپرند به اتمام نرسیده اند.

با وجود اینکه قرار بود با ١٠ میلیون تومان آورده نقدی هر خانواده فقیری صاحب خانه شود تاکنون با بالا بردن مبلغ دریافتی از متقاضیان این مبلغ به ٢٠ میلیون رسیده و بیش از ٦ سال است که پول ها گرفته شده و پروژه ها راکد مانده اند.

از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی تا کنون آجری روی آجر در این طرح گذاشته نشده است و بارها آقای آخوندی بی میلی دولت را برای پایان این پروژه اعلام کرده است.

اعضای تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک که در پروژه <هسا یک> دارای ٤٥ خانه هستند و متاسفانه از سال ٩٢ تاکنون هیچ فعالیتی از سوی شرکت عمران پرند در این پروژه صورت نگرفته است و در آخرین دیداری که در هفته آخر فروردین رییس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک با مسوولین پرند داشت به ایشان گفته شده است که هنوز پیمانکاری برای پروژه <هسا یک> قراردادی نبسته است و در نتیجه اتمام این خانه ها تاریخ دقیق ندارد و بی تردید امسال نخواهد بود. این درحالی است که بارها مسوولین پرند و وزارت مسکن در جراید و رسانه ها اعلام کرده اند که خانه های خالی پرند را متقاضیان نمی خواهند.

در بهمن گذشته که رییس هیات مدیره تعاونی به پرند مراجعه کرد به ایشان گفته شد تا یکماه دیگر متقاضیان که پول داده اند و پروژه اشان تکمیل نیست را در این خانه ها جابجا خواهند کرد. اما هنوز خبری نیست. در خبر دیگر هم گفته شده که خانه های ساخته شده را به کمیته امداد می خواهند بدهند چون متقاضی وجود ندارد. این یک بام و دو هوا کارگران را سرگردان کرده است.

از سوی دیگر کارگران که با این همه انتظار به خانه ای نرسیده اند و معلوم نیست که چه زمانی این پروژه ها تکمیل شوند خواهان پولهای خودهستند اما پاسخ مسوولین پرند این است که پولی در بساط نیست تا به کارگران داده شود، مگر اینکه این امتیازها را دیگری بخرد و تا وجه کارگران تامین شود.

از سوی دیگر کارشناسان تعاونی فلزکارمکانیک این سوال را طرح می کنند که مدت زمان سن مفید یک ساختمان چقدر است که بیش از ٦ سال است این سازه ها به حال خود در باد و باران رها شده اند؟