٢٨ آوریل (٨ اردیبهشت) روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده در محیط کار را گرامی میداریم!

کارگران  جهان در چنین روزی در سراسر دنيا به ياد همکاران قرباني خود، کارزار همبستگي و همدردي با خانواده‌هاي کارگران قرباني را به راه می اندازند.  سندیکاهای کارگری برنامه‌هاي آموزشي و اعتراضي گوناگوني را عليه سياست‌ها و قوانيني که باعث قرباني شدن ميليون‌ها کارگر در سال مي‌شود را سازمان می دهند.

ماده ۹۵ قانون کار ایران در مورد حوادث کار تاکید کرده است که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهاست. ماده ۹۵ قانون کار این امر را هم پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی و پیش‌آمد حادثه، کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئولیت دارد.

در سال ١٣٩٦ بیش از ۱۸ هزار و ۷۷۷ مصدوم و یک هزار و ۱۳۷ کارگر جان خود را از دست دادند، و این نشان دهنده این موضوع است که در مجموع ۱۹ هزار و ۹۱۴ کارگر با مرگ دست و پنجه نرم کرده‌اند .در واقع در سال گذشته در هر روز ٣ خانواده کارگری به سوگ نشسته اند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همراه و همگام با کارگران جهان ٢٨ آوريل روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده و روز اعتراض به نبود ايمنی در محيط کار را گرامی داشته و با اعتراض به شرايط وخيم عدم ايمنی در محيط های کار ضمن اعلام همدردی با عموم کارگران آسيب ديده و خانواده هايشان در ايران و سراسر جهان، خواهان بکار گيری بالاترين استانداردهای ايمنی در محيط کار و فعال شدن بخش بازرسی وزارت کار هستيم و شخص وزیرکار را مسئول بلاواسطه قربانيان حوادث ناشی از کار دانسته و اهمال و زیر پا گذاشتن موارد ایمنی در محیط های کاری را از بی مسوولیتی ایشان می دانیم.

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٨ اردیبهشت ١٣٩٧