گزارشی از جشن روز کارگر

جشن روز جهانی کارگر در کارخانه پاک فن بخار واقع در  همدان شهرک صنعتی ویان برگزارشد که در آن ٦٠ کارگر حضور داشتند. این جشن با همت کارگران و البته حمایت مدیر شرکت و با انتخاب کارگر نمونه سال  و تقدیم هدایای نقدی به کلیه کارگران از جانب مدیریت شرکت پرداخت شد.