گزارشی از سمینار بیماری های خطرناک در ذوب آهن

در سمینار بیماری ها و سرطان های شایع در مردان در ذوب آهن روز ٥ اردیبهشت اعلام شد تجهیزات پیشرفته بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن سرطان های پروستات و روده بزرگ را به آسانی شناسایی می کند.

 علیرضا اجدانی مدیر بیمارستان با مرور اقدامات تخصصی این بیمارستان و خدمات ارایه شده در واحد طب صنعتی ذوب آهن یادآور شد که بسیاری از بیماری ها در آزمایش های طب صنعتی شناخته می شود  و همکاران می توانند با مراجعه به این بیمارستان درمان خود را در ابعاد تخصصی تر و با هزینه های جاری و طبق دفترچه های بیمه ای دنبال کنند. او یادآور شد که با امکانات پیشرفته موجود در این بیمارستان سرطان های پروستات و روده بزرگ به آسانی شناسایی شده و راه درمان آن آسانتر می گردد

متاسفانه در این سمینار از بیماری های شایع در کارگران ذوب آهن به جز سرطان پروستات و سرطان روده بزرگ اسمی برده نشد. از بیماری های چشمی، آرتروزهای گردن و پا، پیری زودس به ویژه در کوره بلند، و بیماری بسیار شایع آسم گفتگویی نشد. همچنین در این سمینار از پیشگیری حرفی به میان نیامد