پاسخ فریاد حق خواهی، سرکوب نیست!

پس از روزها دادخواهی و قول های بی پشتوانه مسوولین اهوازی، کارگران به جان آمده  در اعتراض به دستمزدهای عقب افتاده، پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، تعیین وضعیت کارخانه های گروه ملی فولاد، راه اندازی تولید و ثبات شغلی خود دست به تجمع مقابل استانداری اهواز زده بودند که 62نفر از کارگران دستگیر شده اند.

اسامی ده کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از بین ۶۲ کارگر بازداشتی این مجتمع صنعتی همچنان در بازداشت بسر می برند به شرح زیر است: ۱. کریم سیاحی – ۲. سعید شابثی – ۳. امیر حریزاوی – ۴. محمد فلاحی – ۵. عبدالرحمن ساکی – ۶. جواد اسکندری – ۷. محمد علی جماعتی – ۸. محمود خسرو شاهی – ۹. علی طاهری – ۱۰. سجاد حسین پور

این ده کارگر به اتهام واهی شکستن شیشه های دفاتر نماینده های مجلس شورای اسلامی در جریان اعتراضات خیابانی در زندان نگه داشته شده اند.

ما ضمن هشدار به مسوولین در برخورد با کارگران اعتصابی به جای کسانی که شرایط را به گونه ای مدیریت کرده اند که کارگران به خیابان آیند، اعلام می کنیم از همه توان خود چه در ایران و چه به لحاظ بین المللی استفاده کرده و از برادران خود حمایت می کنیم.

کارگران فولاد حق خود را می خواهند و سرکوب آنان سرکوب جنبش کارگری و میدان دادن به دشمنان طبقه کارگر و منافع ملی کشور ایران است .

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٥ خرداد ١٣٩٧