در صندوق بازنشستگی آینده ساز چه خبر است؟؟

دوستان و همراهان عزیز تا امروز هر چه تلاش شد تا مشکلات اعضا حل شود متاسفانه نشد و این آقایان تنها به منافع خود فکر کرده و با وعده های دورغین و فرار به جلو تمامی ما اعضا را ساده لوح فرض نموده اند، در نتیجه سعی می کنیم به طور منسجم و با مستندات نسبت به افشای فساد این افراد اقدام نموده و حقایق را روشن می نماید و با تمامی توان برای اقدامات عملی جهت مبارزه با افراد فاسد برنامه ریزی و گام برخواهیم داشت.

با توجه به تخلف اخیر صندوق مبنی بر عدم پرداخت بن ماه رمضان ، دوستان باید آگاه باشند بر اساس ماده ١٣ اساسنامه صندوق یکی از وظایف هیات امناء تصویب ارائه خدمات درمانی و جانبی و مشارکت در تامین رفاه و حوائج عمومی اعضاء بازنشسته، ازکارافتاده و بازماندگان اعضاء متوفی در چهارچوب خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی می باشد. در نتیجه در سنوات گذشته براین اساس بن ماه رمضان به عنوان یکی از کمک هزینه های پرداختی صندوق به اعضا قرار گرفته و عدم پرداخت آن در سال جاری تخلف صریح رئیس کل و هیات امناء می باشد که باید با هماهنگی نمایندگان بطور قطع به این موضوع در جلسه شورای عالی رسیدگی شود.

در خصوص مشکلات درمان، برخلاف اعلام امورمستمری بگیران مبنی بر حل مشکل عدم پرداخت هزینه های درمانی و صدور معرفی نامه باید به اطلاع برسانیم، از بیمه پارسیان تحقیق شده و متاسفانه صندوق بیش از ٢٠ میلیارد تومان به بیمه پارسیان بدهکار است و به همین دلیل قرارداد صندوق تعلیق شده که آقایان روسا با دادن ٢ میلیارد تومان یعنی تقریبا ١٠ درصد از بدهی صندوق تا پایان خرداد ماه از بیمه پارسیان مهلت گرفته اند تا بدهی را پرداخت کنند اما با این وجود هم هنوز هزینه های اعلامی افراد پرداخت نشده است. موضوع مهم اینجاست که حق بیمه درمان که از سالیان گذشته ١ درصد و طی حدود ٤ سال اخیر ٢ درصد از واریزی های اعضا بوده و می بایست صرف موضوع درمان می شده در کجا هزینه شده و چرا مبلغ پرداختی بیمه پارسیان که ظاهرا ماهانه ١ میلیارد تومان بوده نزدیک ٢ سال پرداخت نشده است؟!!!!! این موضوع هم از تخلفات هیات امناء و رئیس کل صندوق است که باید رسیدگی شود.