پیام سندیکا، شماره ٦٨ خرداد ماه سال ٩٧منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری شماره ٦٨ خرداد ١٣٩٧ بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

از تاریخ بیاموزیم!  ص1

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص6

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص15

بزرگداشت اول ماه مه، شهر استکهلم- سوئد  ص32

گزارشی از وضعیت شهرک صنعتی ویان همدان  ص34

دغل بازی شرکت ها و سرنوشت کارگران در آلمان  ص35

اسکندرصادقی نژادها همیشه زنده اند!  ص36

کشاورزانی که از اینجا رانده و از انجا مانده اند!  ص37

خالی‌بودن سفره منشا اعتراضات است.  ص39

سندیکای کارگران صنعتی آلمان فراخوان اعتصاب داد  ص41

رعایت حقوق شهروندی یعنی این  ص42

دروود به کارگران سرزمینم و ننگ به دزدان سفره هایمان  ص43

کارخانه ذوب آهن به معنای استقلال صنعتی  ص45

اهداف ودستاورد اعتصاب اخیر چه بود؟  ص49

تخریب انسان در اقتصاد سرمایه داری  ص51

امر مجازی، امر واقع!  ص52

برگی از دفترچه خاطرات جهان پهلوان تختی  ص55

حکمت های عامیانه  ص56

جنبش زحمتکشان فلسطین برای استقلال  ص58

شعرهای کارگری  ص59

زندگی با مزد قانون کار  ص61

زنگ تفریح!  ص62

ثبت ۳۶۰۰ ازدواج زیر ۱۵ سال ….  ص63

مبانی اقتصاد سیاسی  ص64

پیدایش و تکامل حیات  ص64

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما  می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید