گزارشی ازخبرنگار پیام سندیکا از پتروشیمی بوشهر

سلام دوستان ما حدود ۲ ماه پیش در پتروشیمی بوشهر شرکت پترو ساخت چهلستون بخاطر حقوق اعتصاب کردیم .

سر کار نرفتیم حدودا ۱۵ نفر بودیم که ما را اخراج کردند و طلب ما را پرداخت نکردند فقط اسفند ماه را پرداخت کردند.بعد طبق قرار دادی که شرکت با ما داشت بعد از تسویه ظرف ۴۵ روز می باید کل طلب ما باید به حساب واریز می شد .و این عکس ضميمه هم صورت جلسه حراست پتروشیمی بوشهر می باشد .

هم اکنون که ۵۲ روز از اخراج ما میگذرد خبری از پول نیست .دوستان فریب این شرکت ها رو نخورید ومتن قرار دادها رو هم به دقت بخوانید …

پتروشیمی بوشهر

نادر کارگر پروژه ای