خیاطی که کمی تا قسمتی در کوزه افتاد

logo-vahed

قاضی!سعید مرتضوی از خاندان نور چشمی های آهنین که روزگاری نه چندان دور وسلیه ی نان بری و زندانی کردن بسیاری از مردمان بی گناه بوده است ،و تیغ اش کارگران حق طلب سندیکایی شرکت واحد تهران، و زن و بچه های ایشان را نیز زخمی کرده و آثاراین خونریزی تا کنون هم ادامه داشته ،بالاخره با رعایت رافت بسیار مجرم شناخته شده و محکوم شد.اگر چه محکومیت این نور چشمی معروف و منفور کارگران بسیار سبک و به قول معروف چوب نعناعی بوده است اما تا همین مقدار هم باعث شادی دل داغداران و ستم دیدگان و کتک خوردگان و نان بریدگان ،ودر این شرایط وانفسا یاد آور ضرب المثل کاچی به ازهیچی ست.این عزیز کرده وخودکامه که باعث اخراج و بازداشت و زندانی شدن کارگران حق طلب سندیکایی شده ،از حامیان اصلی حمله ی مهاجمان چماقدار ضد سندیکایی عوامل شوراهای فرمایشی و سرکوبگر خانه کارگر، و مانع تعقیب قضایی این دارو دسته ی ضارب و سارق که اکنون از سرکردگان اتحادیه پیشکسوتان شعبون خانی هستند می باشد.پدران و مادران داغدیده فجایع زندان کهریزک و کارگران و بازنشستگان مظلوم سازمان تامین اجتماعی که اموالشان در زمان مدیریت تحمیلی این دردانه ،غارت شده و بر باد رفته است آرزومند رسیدگی عادلانه به فجایعی هستند که پرونده اش لااقل از سرکوب کارگران سندیکایی و بیکاری خیل روزنامه نگاران تا به زندان کهریزک و سازمان تامین اجتماعی گسترش دارد. در پایان دستور فله ای این قاضی متخلف علیه حق طلبان سندیکایی که با همکاری تنگاتنگ سردار مرتضی طلایی فرمانده وقت نیروی انتظامی و عضو کنونی شورای شهر تهران تهیه شده است رافقط به عنوان نمونه کوچکی از بی عدالتی های جاری نسبت به کارگران و زحمت کشان رابه آگاهی میرساند.ماجرای این بیدادگرای ها بخوبی نشان می دهد اگر تخلف خلافکاران حکومتی به وقت خودش رسیدگی شود بسیاری از فساد های بعدی روی نخواهد داد و به اصطلاح تخم مرغ دزد شتر دزد نخواهد شد

۲۵/ آبان/ ۹۳

منبع : سایت رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه