صندوق آینده ساز به کدامین سو می رود؟؟

از سال 26/11/1354  و در رویکردی سرمایه سالارانه صندوق بازنشستگی آینده ساز بصورت خصوصی شکل گرفت. این صندوق در دهه هفتاد برای جایگزینی سازمان تامین اجتماعی و خصوصی شدن بهداشت از سوی وزارت گسترش و نوسازی صنایع دوباره فعال شد و کارخانه هایی چون ماشین سازی و تراکتورسازی تبریز و مگاموتور و ایران خودرو…. را به جای سازمان تامین اجتماعی پوشش داد و کارگران و مدیران میانی را به جای صندوق تامین اجتماعی به صندوق آینده ساز منتقل نمود.

در حال حاضر 15 هزار بازنشسته در این صندوق عضو هستند و با مشکلات عدیده ای از جمله پرداخت مستمری، موضوع بازنشستگی سخت و زیان آور روبرو هستند. شوربختانه تلاش کارگران برای استفاده از امتیاز سخت و زیان آور بودن مشاغلشان و بازنشستگی با 20 سال تاکنون ناموفق بوده و صندوق آینده ساز زیر بار این موضوع قانونی نمی رود و این ضایع شدن حق کارگران است که کارگران عضو می توانند شاهدان خوبی برای این موضوع باشند.

از سوی دیگر سالهاست بازنشستگان این صندوق تلاش می کنند به تامین اجتماعی منتقل شوند که تامین اجتماعی برای این انتقال تمامی سالهای خدمت را بصورت پولی محاسبه کرده و مبلغ کلانی از کارگران می خواهد و خود صندوق آینده ساز هم زیر بار این انتقال نمی رود. همچنین در یک چرخش عجیب به اعضای صندوق اعلام شده است که:« برای پرهيز از بازنشستگی زودرس، در جلسه مورخ 27 آذر 1396 هيات امناء صندوق مطرح و مصوب گرديد:  ” از آنجائيكه بررسي هاي صورت گرفته در كشور و نيز در سطح جهان بر اين موضوع تاييد مي كند كه تداوم بازنشستگي زودرس به شدت زمينه ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي را فراهم مي آورد، لذا به منظور اجراي مصوبه شورايعالي 28 تير ماه  سال جاري صندوق، شرايط احراز بازنشستگي زودرس  از حداقل 25 سال به حداقل 30 سال افزايش يابد. “»

در حال حاضر هیات مدیره این صندوق مدعی ورشکسته شدن این صندوق هستند و بازنشستگان این دروغ را بدون پشتوانه دانسته و می دانند که قسمتی از وجوه صندوق از طريق شركت بازرگانی و سرمايه گذاری آينده كيش “بساك” در جزيره كيش در امرساخت و ساز در گردش است.

خبرهای موثق از درون صندوق حکایت از ندادن حقوق بازنشستگان در ماههای آینده است  و باید در انتظار به خیابان آمدن این بازنشستگان نیز باشیم.

با توجه به اینکه این آشی است که وزارت صنایع و مدیرانش پخته اند و باید جوابگو باشند اما آنچه در کشور ما هچیگاه اتفاق نخواهد افتاد پاسخگو بودن مدیران در مورد عملکردشان است.