گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت مارون سازه

از شرکت مارون سازه از جمله شرکت هایی است که در عسلویه مشغول به کار است و کارگران از وضعیت کاری این شرکت به هیچوجه راضی نیستند.

حقوق فیتر درجه یک نهایتا ٣ میلیون ٢٠٠ هزار تومان و حقوق فیتر درجه دو 2 میلیون ٢٠٠ هزار تومان نهایتن است..قرارداد ها هم بر مبنای ۲۵ روز کاری بسته میشوند .خوابگاه کارگران هم در خوابگاه خلیج اول نخل تقی کنار ساختمون سوخته قرار دارد.

 از لحاظ امکانات بد نیست ولی بسیار بسیار شلوغ و تا بخواهند جا برایت مشخص کنند چند روز طول خواهد کشید. خوابگاه خلیج اول کنار ساختمان سوخته ۲۰۰ کارگر یکجا زندگی میکنند حمام و سرویس بهداشتی زیر صفر  از لحاظ غذایی هم افتضاح است.

کار کم شده کارگر هم زیاد . آدمهایی هستند تا حالا پروژه کار نکردند یعنی کارشون پروژه نبوده یا بنا، راننده، کشاورز، دامدار و … که الان با این اوضاع مملکت بیکار شده اند، به  پروژه ها آمده و حاضرن با حقوق پایین کار کنند یعنی مجبورن بخاطر اینکه شکم زن و بچه هایشان را سیر کنند و شرمنده خانوادشون نشوند حاضرن تن به همه نوع ظلم و ستم بدهند. به همین خاطر کارفرماها این وسط بفکر سود خودشان بوده و حقوق و مزایای کمی را به این کارگران می دهند. این وسط کارگران حرفه ای و کسانی که نمی خواهند به این وضعیت برده وار تن بدهند  یا باید بسوزیم یا بسازیم

جلیل کارگر پروژه ای از نخل تقی