گزارش خبرنگار پیام سندیکا از وضعیت کارگران پروژه ای

کارگران پروژه ای  در پروژه های مختلف کار می کنند اما مشکلات یکسانی دارند. همه آنها از خوابگاهها، وضعیت غذا، سرویس های بهداشتی و حمام، سرویس های حمل و نقل بدون کولر رنج می برند. به جای ١٥ روز کار و ١٥ روز مرخصی با ٢٤ روز کار و ٦ روز مرخصی مواجه هستند

برای نمونه شام کارگران شرکت آریا نگین ماشین سازی اراک به پیمانکاری آقای پرویز محمودی را ببینید تا به عمق فاجعه پی ببرید.

در این پروژه هر هشت یا نه نفر در یک خوابگاه زندگی مشقت باری دارند که باید مختص ٤ کارگر باشد..رستوران ندارد و سرویس حمام و دستشویی هم افتضاحه است و پر از سوسک و مورچه می باشد. در داخل توالت ها به دلیل نبود هواکش غیرقابل تنفس است به ویژه در دمای ٦٠ درجه تابستان

واقعن نمی دانیم آقای پیمانکار و روسای شرکت هم در زندگی خصوصی اشان هم اینگونه با خانواده شام می خورند؟ توالت شان همینگونه کثیف است؟ و پر از سوسک و مورچه فضای بد بو؟؟ اگر این چنین است بدا به حال خانواده آقای پرویز محمودی و روسای شرکت آریا نگین