خواسته ها و اخبار کارگران ذوب آهن

١- تهاتر بدهی ذوب آهن با حمل و نقل ریلی با تحویل ریل ملی به راه آهن صورت خواهد گرفت

٢-صعود ٢ تن از کوهنوردان ذوب آهنی به قله لنین در قرقیزستان را به همه کارگران سخت کوش ذوب آهن شادباش می گوییم (گروه کوهنوردان فلزکار)

٣- کارگران کارگاه نورد ٦٥٠ که ویژه تولید ریل ملی است، سرعت تولید را بالا برده و ١٠٠٠ تن ریل ملی جهت تحویل به راه آهن را مهیا نموده اند. کارگران از مدیرعامل انتظار پاداشی در خور این سرعت تولید را دارند

٤- با توجه به اینکه سالهاست موضوع مرخصی ٣ روزه زایمان ویژه پدران در شرکت مطرح است و جزو قوانین کار نیز می باشد ولی شرکت از ابلاغ آن طفره می رود چرا؟؟؟

٥- هزینه های بیمه تکمیل درمان بیمه ایران بسیار دیر پرداخت می شود چرا؟؟

٦- با توجه به گرانی های روز افزون باید سطح وام ضروری افزایش یابد

٧- کارگران خواستار پرداخت بیمه عمر و حوادث کسر شده خود در سال های قبل هستند. مدیریت مالی عنایت بفرماید