پنجمین شماره پیام آور سندیکا (ویژه نامه انگلیسی زبان پیام سندیکا) منتشر شد

UnionMessengerSep-221x300

:در این شماره مطالب زیر گزارش شده است

 حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود- ابراهیم مددی – سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
نامه ناصر آقاجری به وزیر نفت –  اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
گزارش کارگر فلزکار از تراکتورسازی تبریز – سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو – سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
مذاکره ی نماینده سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با مسئول روابط بین الملل اتحادیه کارگران فلزکار ایتالیا- «اف.آی.او.ام.» – سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
قانون زدایی از پروژه های ساخت صنایع نفت و صنایع بزرگ ایران – اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران