درود به کارگران زحمتکش شرکت اسفالت توس گل گهر سیرجان

تمامی اعضای گروه پایپینگ واکیپ پروژه ای ها و اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حمایت خود را از خواسته های شماعزیزان اعلام میدارند.

هرکارگری که بخاطرضایع شدن حق وحقوقش و سایر کارگران اعتصاب کند مطمئن باشد پیروز خواهد شد‌ و ما همگی در این گروه هدفمان اتحاد کارگری و مسائل ومشکلات کارگران هست

در هیچ کجای قانون نوشته نشده که کارگر بیشتر از یکماه کارکرد و دسترنجش نزد پیمانکار باقی بماند و این قوانین نامطلوب در طول زمان به کارگران تحمیل شده است.

با یک حساب سرانگشتی اگر فقط بخواهیم سود حاصله از حقوق کارگر که نزد پیمانکار تلمبار شده را حساب کنیم میتوان بصورت تقریبی گفت کارفرما یا پیمانکار دارد سود پول خود کارگر را بخودش بعنوان دستمزد می پردازد. تعداد نفرات و کارگران را محاسبه کنید و مبلغ را ضربدر چهار ماه کنید و با سود بانکی محاسبه کنید آنگاه به درستی استدلال ما پی خواهید برد و این در حالی است که پیمانکار با این پول قراردادهای میلیاردی می بندد

عزیزان کارگر دیگر ذلت و خواری کافیست !

از یک طرف تورم و گرانی باعث شده کارگران پنجاه درصد از قدرت خرید خود را از دست بدهند و کارگران نمی توانند حتا مایحتاج زنده ماندنش را تامین بکنند. ‌این فعلن مرحله اول و نتایج اولیه چند تحریم توسط امریکاست.

در طول مدت سه ماه آینده که تحریمهای نفتی شروع بشوند بصورت کلی ما نمیتوانیم نان خالی را هم برای خانواده هایمان تامین کنیم، چون نه پولی در مملکت برای ملت باقیمانده ونه فروش نفت و مشتقاتی داریم‌. بازار کار تعطیل خواهد شد همین چند پتروشیمی که بالاخره الان تعدادی از ما کارگران از این طریق نان میخوریم هم تعطیل خواهند شذد بدون تردید .

حالا با اینهمه مشکلات چرا باید زیر بار ظلم وستم پیمانکاران بدحساب برویم؟؟

پس چاره در اتحادیست. مطمئن باشید اگر اتحاد نباشد این مشکلات سراغ تک تک ما می آید.

هدف فقط اتحاد و احقاق حق وحقوق کارگران هست و ما کاری باسیاسی بودن نداریم .سیاست داشته باشیم چون زندگی با سیاست طی میشود ولی سیاسی نباشیم.

با تشکر از اطلاع رسانی دوستان عزیز وکارگران هم گروهی وسپاس از عزیزانی که در اعتصاب شرکت دارند.

رضا کارگر پروژه ای