احضار کارگران فولاد را محکوم می کنیم!

 طی چند روز گذشته با احضار کتبی کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به شعبه ١٢ دادگاه انقلاب، بازپرسی از این کارگران آغاز گشت.

این کارگران در اعتراض به عقب افتادن پرداخت حقوق  چندین ماهه خود و راهپیمایی در سطح شهر دستگیر و روانه زندان شده بودند که با وثیقه های ٥٠ میلیونی آزاد شدند. در حال حاضر ٤٠٠٠ کارگر این مجتمع صنعتی هنوز حقوق دریافت نکرده اند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران اعلام می کند دادگاه انقلاب باید دزدان و اختلاس گران این کشور را به پای میز محاکمه بکشاند نه کارگرانی که برای دریافت حقوق خود اعتراض می کنند. ما خواهان آزادی بی قید شرط این کارگران بوده و درخواست مجازات کسانی که گروه ملی صنعتی فولاد اهوازرا به این روز انداخته اند را داریم.

ما حمایت بی دریغ خود را از برادرانمان کماکان ادامه خواهیم داد و آنان باید به آغوش خانواده و به سرکار خود برگرددند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران