گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت کاله

شرکت لبینات کاله با دارا بودن بیش از ٥٠٠ کارگر و کارمند یکی از بزرگترین شرکت‌های لبنیات خاورمیانه را تشکیل می دهد. این شرکت در هفته اخیر با اخراج ٥٠٠ کارگر خود در بخش لبنیات تعطیلی این بخش را رقم زد.

 این اخراج ها با بالا رفتن ارز و مواد خام شیر صورت گرفته است. شرکت کاله به علت عدم تامین شیر خام ۸۰٪ کارگران بخش لبنی خود را تا اطلاع ثانوی اخراج کرد.

بخش های فنی کارخانه همچنان به کار خود ادامه می دهند.

آیا مردم ایران دیگر به شیر و پنیر و ماست احتیاج ندارند؟؟ و باید اینها را هم از خارج وارد کنیم تا دلالان لانه کرده در دولت جیب های خندانی داشته باشند و خانواده های کارگری در حسرت لبنیات بمانند؟