کارگران ذوب آهنی از مشکلاتشان به خبرنگار پیام سندیکا می گویند

١- چرا بازنشستگان سال ٩٦ ذوب آهن تسویه حساب و مطالبات خود را پس از گذشت یکسال هنوز دریافت نکرده اند؟؟؟ این درحالی است که این روزها با گرانی پیش آمده باید مدیریت مالی بیشتر به فکر بازنشسته های ذوب آهن باشند

٢- در این هوای گرم و طاقت فرسا خرابی هواساز طرح قائم هم بر مشکلات کارگران اضافه کرده است.

٣- کمبود آب در رختکن مدیریت فولاد و نبود آب برای استحمام یکی از مشکلات این روزهای این کارگران است. متاسفانه آب آشامیدنی هم فقط در دو نوبت صبح و بعدازظهر توزیع می شود که ناکافی است.

٤- لباس کارمندی در فولادسازی توزیع نشده است؟ چرا این اقدامات به موقع انجام نمی شود که ناراحتی کارگران را به همراه نداشته باشد؟