حمایت اتحادیهٔ جهانی «اینداستریال» از سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران

logo-industriall

در ادامهٔ فعالیت‌های بین‌المللی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، به دعوت رهبری اتحادیهٔ جهانی «اینداستریال»  روز 21 آبان ماه ۹۳ جلسهٔ تبادل نظر مهمی بین مسئول دفتر اروپایی سندیکای فلزکار مکانیک و آقایان «جیرکی راینا» و «کمال اوزکان»، به ترتیب دبیرکل و معاون دبیرکل «اینداستریال» و مسئول امور خاورمیانهٔ این نهاد سندیکایی بزرگ جهان صورت گرفت

اتحادیهٔ جهانی «اینداستریال» که چند سال پیش، از به هم پیوستن چند اتحادیهٔ بین‌المللی فعال در عرصه‌های تولید صنعتی، نفت، انرژی، معدن و حرفه‌ای به وجود آمد، امروزه بیش از ۵۰ میلیون عضو در بیش از ۱۴۰ کشور جهان دارد و به مبارزه برای بهبود شرایط کار و حقوق سندیکایی در اقصیٰ نقاط جهان شهرت دارد. «اینداستریال» انحصارهای بین‌المللی را به چالش می‌کشد و با آنها در سطح جهانی بر سر حقوق کارگران مذاکره می‌کند. «اینداستریال» برای تحقق الگوی متفاوتی از جهانی شدن و الگوی اقتصادی-اجتماعی نوینی بر پایهٔ عدالت اجتماعی و دموکراسی مبارزه می‌کند که انسان در مرکز توجه آن قرار دارد نه پول و سود سرمایه

پیش از این، در اجلاس سالانهٔ «مرکز جهانی دفاع از حقوق اتحادیه‌های کارگری» در خرداد ماه امسال، که در حاشیهٔ جلسهٔ «سازمان جهانی کار» در ژنو برگزار شد، ملاقات مهمی بین نمایندهٔ سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و آقای جیم کاترسون، عضو برجستهٔ رهبری «اینداستریال»، صورت گرفت. به دنبال این ملاقات و مکاتبات بعدی، مقدمات ملاقات رسمی اخیر در روز ۲۱ آبان ماه بین نمایندگان این دو ساختار سندیکایی تدارک دیده شد

در ملاقات اخیر میان نمایندهٔ سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و عضوهای رهبری «اینداستریال»، که در دفتر مرکزی این نهاد اتحادیه‌ای جهانی در ژنو، پایتخت سوئیس، صورت گرفت، دو طرف در ارتباط با شرایط کار کارگران و فعالیت‌های کارگری در ایران و منطقه تبادل نظر کردند و در مورد گسترش فعالیت‌های این دو نهاد کارگری و سطح همکاری آنها تصمیم‌های مهمی گرفتند. در این دیدار، نمایندهٔ دفتر اروپایی سندیکای فلزکار مکانیک در مورد شرایط دشوار اقتصادی-اجتماعی در ایران و سیاست‌های ضد کارگری حکومت ایران و عدم توجه مقام‌های مسئول به اجرای کنوانسیون‌های معتبر جهانی و مقاوله‌نامه های سازمان جهانی کار، از جمله مقاوله‌نامه‌های 87 و 98، توضیح مشروحی به نمایندهٔ «اینداستریال» ارائه داد

دو طرف در ادامهٔ بحث‌های خود در مورد شکایت‌نامهٔ مشخص سندیکاهای ایران در ارتباط با عدم تعهد حکومت ایران به مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار، که ناظر بر عملکرد دولت‌ها در «احترام به آزادی تشکل و حق کارگران در متشکل شدن» و «رعایت حق متشکل شدن و عقـد قراردادهـای دسـته‌جمعـی» هستند، و در مورد پیامدهای اسفبار نقض این مقاوله‌نامه‌ها در سوانح کاری در کارگاه‌های تولیدی، گفتگو و تبادل نظر کردند

معاون دبیرکل «اینداستریال» حمایت خود را از اقدام سندیکاهای ایران در تقدیم شکایت‌نامه به سازمان جهانی کار اعلام کرد. او ضمن اعلام آمادگی برای همکاری نزدیک با سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران گفت که در ماه‌های آینده وضعیت اتحادیه‌های کارگری در ایران مورد توجه دقیق «اینداستریال» خواهد بود. کمال اوزکان با اشاره به فعالیت شش اتحادیهٔ کارگری مستقل ایران که در انتشار «پیام سندیکا» همکاری دارند گفت: «ایران در دستورکار اتحادیهٔ جهانی ما خواهد بود، و ما از اتحادیه‌های کارگری مستقل، دموکراتیک و آزاد ایران حمایت همه‌جانبه خواهیم کرد. ما مبارزهٔ شجاعانهٔ سندیکالیست‌ها را در ایران، جایی که حقوق بشر نقض می شود، به طور برجسته در سطح جهان به نمایش خواهیم گذارد. توجه به شرایط اتحادیه‌های کارگری در ایران در حال حاضر برای اتحادیهٔ جهانی «اینداستریال» ارجحیت بالایی دارد و وظیفهٔ ماست که از فعالان سندیکایی و سندیکاهای مستقل در مبارزه‌شان برای تشکل کارگران و ادامهٔ فعالیت آزادانهٔ سازمان‌های دموکراتیک کارگری به منظور دفاع از و پیشبرد حقوق سندیکایی و حقوق صنفی کارگران حمایت کنیم

در پایان این دیدار، مسئول دفتر اروپایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با مسئولان بخش ارتباطات رسانه‌ای «اینداستریال» ملاقات کرد و به سؤال‌های آنها در مورد شرایط کار و مبارزهٔ اتحادیه‌های کارگری ایران پاسخ داد.  این ملاقات بسیار مهم و موفق با صرف ناهار به دعوت رهبری «اینداستریال» پایان پذیرفت