پیام سندیکا، شماره .٧ مرداد ماه سال ٩٧منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری شماره 70 مرداد 1397 بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

 

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص1

گزارشات کارگری از واحد های تولیدی سراسر کشور  ص9

دیدگاه ما  ص22

چرا صنایع فولاد ورشکسته و نابود می شوند؟  ص25

به یاد پیشگامان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران  ص26

بنام دستهای زحمت کشیده  ص28

سرنوشت «ارج» در انتظار کارخانه «بیک»؟  ص30

مشکلات بالا رفتن ارز برای زحمتکشان  ص31

فروپاشی اقتصادی وطبعات ویرانگر آن  ص32

آقای صدا و سیما! کارخانه کفش تن تاک کجاست؟  ص34

گرانی” غبارِ جیبِ زحمتکشان را هم جارو کرده  ص36

نفس کشیدن کارکنان صنعت نفت در عسلویه ممنوع شد!  ص41

اخلاق و اقتصاد  ص43

گزارشی از نشست سازمان جهانی کار در ژنو  ص44

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی  ص45

ایمنی در کار، یعنی کیفیت دستمزد  ص46

مبانی اقتصاد سیاسی  ص47

پیدایش و تکامل حیات  ص49

سالگرد انسانی که بر بام جهان جاودانه شد  ص52

 برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما  می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید.