خواسته های کارگران ذوب آهن در پیام به سندیکا

١- کارگران قرارداد موقت خواستار فراهم شدن شرایط برای گرفتن وام مسکن هستند

٢- چرا کارگرانی که در آزمون استخدامی سال ٨٩ پذیرفته شده اند تبدیل وضعیت نمی شوند

٣- توزیع غذا در شیفت ها با مشکلات فراوانی روبروست رسیدگی شود

٤- شهرک واحد وضعیت بسیار نامطلوبی دارد و کارگران خواستار رفع مشکلات این شهرک هستند

٥-کارگران خواستار محاسبه جمعه کاری و پرداخت مبلغ آن هرچه سریعتر هستند

٦- جمع آوری ٣ هزار کیلو ضایعات فلزی از محوطه ذوب آهن. اینها سرمایه ای هستند که باید مدیریت شود

٧- اوایل مرداد ٢ گروه کوهنوردی ذوب آهن برای گرامیداشت مربی و بنیان گذار گروه کوهنوردی ذوب آهن ، زنده یاد قادر عظیمی، به قله الوند گلپایگان و توچال تهران صعود کردند.