گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شرکت کاله در عراق

شرکت کاله به پیمانکاری محمد محمد دوست که در عراق مشغول فعالیت است در حق کارگرانش اجحافات بیشماری را روا داشته است. این پیمانکار که بیش از ٢٠ کارگر را به خدمت گرفته است با اتمام کار بدون اینکه با کارگرانش تسویه حساب کند با دادن درصد ناچیزی از حقوقشان به ایران برگشته و گوشی خود را هم خاموش کرده است. محمد دوست اسم نفراتی که پول از ایشان طلبکارند را در گوشی اش بلک لیست کرده است.

اکثر کارگران به امید دریافت حقوق بالا به این پروژه رفته و بدون قرارداد کار کرده اند. کارگران با گرفتن ویزای زیارتی بدون حق بیمه و سایر مسایل رفاهی و فقط به امید حقوق بیشتر تن به این کار دادند.

پس از اتمام کار ایشان اعلام کردند که در کارش متضرر شده است و از حقوق همه کارگرانش ٥٠٠ هزار تومان کسر کرد. پول ویزای کارگران را هم نپرداخته است. کارگران این پیمانکاری بیش از ٦٠ درصد از حقوقشان را طلبکارند و دسترسی به این پیمانکار بد حساب ندارند

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از همه کارگرانی که ایشان را می شناسند درخواست می کند آدرس این پیمانکار را به ما اعلام کند تا خانواده های کارگری به حقوق شان دست یابند.

همچنین گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از همه کارگران می خواهد این پیمانکاربدحساب را تحریم کرده و به دیگر کارگران اطلاع رسانی کنند.