خشونت محکوم است!

حمله تروریستی به رژه نیروهای نظامی که باعث کشته شدن ٢٥ تن و زخمی شدن ٦٠ نفر از هموطنان خوزستانی گردید است جز دامن زدن به جو ارعاب و خشونت نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

آزادی و عدالت با کشتن انسانهای بی دفاع محقق نمی شود . بی تردید مردم خوزستان با مشکلات عدیده ای همچون آلوده گی هوا، بی آبی، بسته شدن صنایع ، بیکاری و فقر دست به گربیان هستند اما هرگز خشونت را چاره کار نمی دانند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران کشته شدن هموطنانمان را به خانواده های آنان تسلیت گفته و همدردی خود را با این عزیزان اعلام می کند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٣١ شهریور ١٣٩٧