کارگران ذوب آهن از خواسته هایشان به خبرنگار پیام سندیکا می گویند

١- چرا خاموت مورد نیاز واحدهای بسته بندی نوردهای ٦٥٠ و ٥٠٠ تهیه و در اختیار قسمت مربوطه قرار نمی گیرد؟

٢- کارگران تعمیرکار ماشین آلات سنگین خواستار حل مشکل سختی کارشان توسط مدیریت هستند. تا کی می توانی این موضوع را نادیده گرفته پشت گوش بیاندازی؟

٣- رفتگران می گویند: سطل زباله های کنار خیابان های اصلی و فرعی به اندازه کافی وجود ندارد و نظافت خیابان ها را با مشکل روبرو ساخته است.

٤- پرداخت هزینه دندان پزشکی برای ایمپلنت کردن دندان کارگران و کارکنان ذوب آهن در سال ٩٧ –  ٢ واحد و برای کل خدمت ٤ واحد است. آیا با ٤ دندان ایمپلنت شده در طول عمر مدیران خود می توانند زندگی کنند که برای کارگران هم دستور صادر کرده اند. این در حالی است که با کوشش و ابتکارما هر روز هزینه های شرکت کاهش می یابد. از جمله در همین هفته (اواسط شهریور) تعویض چشمه های حفاظتی ایزوتوپ سطح پایین تچ گاه ١ و ٢ (کوره های آهک) بدون هیچگونه هزینه ای انجام شد. آیا نباید صرفه جویی در هزینه ها بخشی هم برای رفاه حال کارگران اختصاص یابد؟