پیروزی دیگری برای کنشگران ذوب آهنی

 در پی درج مشکلات کارگران ذوب آهنی در نشریه پیام سندیکا، پیروزی دیگری برای کارگران و کنشگران ذوب آهنی رقم خورد. با توجه به اعتراضات بی شمار کارگران ذوب آهن برای گرفتن پاداش جهت کارهای ابتکاری و سوده برای شرکت مهندس حسینی مدیر سازماندهی و روش های شرکت ذوب آهن به نقل از مدیر عامل شرکت اعلام نمود :« جهت افزایش رضایت کارگران و ایجاد انگیزه در محیط کار و بالا رفتن کیفیت محصولات توزیع پاداش راندمان تولید در سطوح مختلف بر مبنای کارنامه بهره وری از شهریور ماه اجرایی شده هر چند که در گام اول ٢٠ درصد در شهریور ماه به کارگران داده شد که از این پس بصورت ١٠٠ درصدی قابل پرداخت است.» سوددهی ذوب آهن با ابتکارات و سخت کوشی کارگران به سرانجام رسیده است و باید کارگران از این سود نصیبی ببرند.

در یاداشتی که اوایل شهریورماه رفیق مان مازیار گیلانی نژاد در سایت رسمی سندیکا منتشر کرد «تولید ثروت و تقسیم آن» به موضوع ناچیز بودن دریافتی کارگران در مقابل کار ارایه شده، پرداخته بود. او نوشته بود« زمانی می توان از هر کارگری توقع داشت که در تولید فاخر و همچنین افزایش آن نهایت توجه و توانایی خود را به کار گیرد که قبلن آن کارگر از تولید ثروت به دست خود بهره برده باشد…»

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران این دستاورد را به همه کنشگران و کارگران ذوب آهنی شادباش می گوید و موفقیت های بیشتری را آرزومند است.