گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

سیاست شرکت ایران خودرو قبل از تحریم ها حذف پیمانکاران نیروی انسانی و جذب کارگرانش بوده تا از این طریق  بدون کم و یا زیاد شدن کارگران و کارکنانش، در کاهش آمار بیکاری در اعداد و ارقام کمک کند. ولی در ٤ ماهه اخیر نه تنها پیمانکاران متفرقه را جذب کرده بلکه به صورت انقباضی  سیاست های کاهش نفرات و دستمزد را در پیش گرفته است.

برای حفظ آرامش برای پایین آمدن آمار تولید و خراب نشدن وجهه شرکت، اکثریت سالن های تولید را از سه نوبت کاری به دو نوبت تغییر شیفت داده است. بعضی خطوط مثل خط تولید ماشین های پژو ٢٠٠٨ و ٥٠٨ که به تازه گی و کمتر از دوسال از فعالیت نصفه و نیمه آنها می گذرد به علت عدم همکاری فرانسه متوقف شده و پارکینگ ارسال به شهرستانها مثل قبل رونق نداشته و خالی می باشد. در پارکینگ صادرات که محصولات با کیفیت تر مثل رنو کپچر و انواع پژوهای سری جدید در آن قرار داشت با محصولات معمولی مثل ناپلاس و…. پر شده است.