پیام سندیکا، شماره 72 مهرماه 1397 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 72 مهرماه سال 97 سال هشتم، بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

هشتمین سال انتشار نشریه کارگری پیام سندیکا  ص1

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص2

گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور  ص10

شارژ اولین دوره کارت خرید کالای اساسی  ص28

نامه دریافتی از یک کارگر پروژه ای  ص29

واگویه های وارتان  ص30

نگاهی به قیمت رنگهای ساختمانی  ص31

از منافع ملی در ذوب آهن حمایت می کنیم!  ص32

درود به کارگران سرزمینم  ص34

تولید ثروت و تقسیم آن  ص36

با درود فراوان به کارگران زحمتکش  ص37

تعاونی مصرف ذوب آهن، دستاورد درخشان کارگری  ص38

مصاحبه مازیارگیلانی نژاد  ص39

مصاحبه دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران  ص41

کاهش ۹۰ درصدی قدرت خرید کارگران  ص43

جان و نانِ ۲۰ هزار کارگر معادن ذغال سنگ  ص46

به خاطر ناتوانی در پرداخت پولِ آب…  ص48

«طرح تفکیک» پرده‌ی دوم از سناریوی قدرتمندان  ص49

حداقل دستمزد کارکنان آمازون در آمریکا  ص51

شوخی نکنید آقایان جهنم زیر پاهای شماست!  ص52

دختری که سازمان ملل را به گریه انداخت !  ص54

دختران مجرد، مشمول بیمه زنان خانه ‌دار شدند  ص56

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی  ص57

زنان شاغل از مشکلاتشان در محیط کار می‌گویند:  ص59

ایمنی در کار، یعنی کیفیت دستمزد  ص61

مبانی اقتصاد سیاسی  ص62

پیدایش و تکامل حیات  ص63

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
 

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما  می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com  مراجعه کنید