گزارش کنشگران ذوب آهنی به نشریه پیام سندیکا

١- با تلاش کنشگران ذوب آهنی و موافقت مدیر عامل ذوب آهن مبلغ ٥/١ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه لوازم التحریر در تعاون کارت کارگران ذوب آهن ریخته شد.

٢- کیفیت غذای رستوران ها بسیار بد است و به مدیریت اطلاع داده شده است که می باید هزینه بیشتری نسبت به تهیه غذای با کیفیت اختصاص دهد.

٣- در قسمت بهره برداری کارکنان خواستار توزیع لباس کار مهندسی هستند

٤- معاون نیروی انسانی فولاد و ذوب آهن موافقت نمودند در مورد طرح طبقه بندی مشاغل، صندوق بازنشستگی فولاد با هم همکاری داشته باشند.

امید که این همکاری به ضرر کارگران نباشد

٥- سهمیه شیر کارکنان بیمارستان مطهری قطع شده است و این حق همه پرسنل بیمارستان است که از دریافت شیر بهره مند باشند.