تکذیبیه

در پی انتشار بیانیه کمیته دفاع از زندانیان سیاسی به جهت حرکت حق طلبانه رانندگان و کامیونداران و بر خلاف نظر خواهی و بدون هماهنگی با اینجانبان ابراهیم مددی و علی اکبر نظری  در خصوص بیانیه فوق ، ضمن حمایت از حقوق همه زحمتکشان الخصوص رانندگان تکذیبیه خود را از این بیانیه منتشر شده را  اعلام مینماییم و حذف اسامی خود را از بیانیه درج شده را خواهانیم.

ابراهیم مددی

علی اکبر نظری

٢٤ مهر ماه ١٣٩٧