پیام رسیده از یک کارگر پروژه ای

باسلام خدمت دوستان هنوز که هنوزه شرکت کیسون در پروژه مخازن سبز عسلویه حقوق کارگرانش را  از ١٥ اردیبهشت تاکنون نداده است. حتا درخواست برای مساعده به کارگران را هم با بی اعتنایی برخورد می کنند. کارگاه متروکه شده و هر وقت میری برای حقوق درخواست میدی می گویند رییس پروژه یا رییس کارگاه نیست. در صورتی که رییس پروژه گاهی اوقات دوشنبه ها در پروژه هست. همش بهونه می آورند که این دونفر نیستن وگرنه حقوق شما پرداخت خواهد شد.  کارگرانش هم تعداد کمی هستند و اعتصاب هم نمی کنند. البته در صورت اعتصاب به یک بهونه تسویه کارگران را می دهند حالا بدو دنبال پولت.

لطفن مدیران گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک این مشکلات ما را پوشش خبری بدهند

با تشکر???

عباس کارگر پروژه ای