گزارشی از آغاز به کار مجدد شرکت داروسازی نوین کاوش مامطیر (نوکام ساوه )

شرکت داروسازی نوکام بعد از ٢ سال تعطیلی با مدیریت وصاحبان جدید مجددن با ٩ پرسنل در بدو کار شروع به کار کرد .بر طبق اطلاعات بدست آمده از بهمن ماه سال ٩٧ با تکمیل پرسنل به صورت تمام وقت به تولید ادامه خواهد داد .

اما علت ٢ سال تعطیلی چه بوده است ؟

علت اصلی اختلاف بین شرکاء بوده که نسبت فامیلی به هم داشتند وهیچ یک حاضر به تحمل دیگری از آن به بعد نبودند .

علت بعدی انتخاب مدیران نالایق ومشاوران بی لیاقت بود که با اتحاذ تصمیمات نادرست در شرایط بحرانی کارخانه را دچار بحران بیشتر نمودند .

این شرکت با ٦٠ پرسنل دلسوز کارگری ومدیران میانی کارآمد به دلایل بالا به مدت ٢سال تعطیل گشت .در هنگام تعطیل شدن حق وحقوق کارگران پرداخت نشد ومبلغ بدهکاری به پرسنل حدود ٦٠٠ میلیون بوده است .

با مبارزه وتلاش وپی گیری پرسنل سرانجام پرسنل توانستند حق وحقوق خود را بگیرند به جز کارگرانی که داوطلبانه به سرکار برگشتند وچند نفری که دیر به اداره کار شکایت کردند که البته آنها نیز  با تعهدی که صاحبان جدید به دادگاه داده اند بزودی به حق وحقوقشان می رسند .

چگونگی دستیابی به این حق وحقوق تجربه ای است که باید به دیگر کارگران که مشابه همین مشکل را دارند باید انتقال داده شود .