زندان چاره کار نیست!

اطلاع یافتیم میثم ال مهدی کوشنده کارگری شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز امروز سه شنبه در مقابل خانه اش دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
مدت هاست کارگران از خصوصی سازی کارخانه ها و کارفرمایان اختلاس گر شکایت به همه مراجع قانونی برده اند ولی گوش شنوایی نبوده است. امروز این خصوصی سازی ها هپکو، تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز، فولاد زاگرس، فولاد اهواز، هفت تپه را به ورشکستگی کشانده و نان فرزندان کارگران و خانواده هایشان را با مخاطره روبرو نموده است.

آقای رییس جمهور و آقای وزیر کار،
اگر به شما هم چندین ماه حقوق ندهند و دست خالی به خانه بروید چه می کنید؟؟؟ شما و اجرای برنامه های صندوق بین المللی پولتان باعث این گرفتاری ها برای کارگران شده است. شما و اجرای برنامه های ناکارآمد اقتصادی که از سوی نا استادان و مشاوران شکم سیرتان … همچون موسی غنی نژاد و پرفسور مولانا باعث به خیابان آمدن کارگران شده اید و باید شماها را به زندان انداخت نه میثم آل مهدی را.
زندانی کردن کارگران فولاد و هفت تپه و هپکو …. چاره کار شما نیست. مگر می توانید همه کارگران فولاد و هفت تپه و ایران را زندانی کنید؟ باید دست اختلاسگران و کارفرمایان بی عرضه را از اقتصاد و صنعت قطع کرد. باید به جای خصوصی سازی از مدیریت کارگری کمک گرفت و سندیکاهای کارگری را در این امور دخیل کرد و مدیرانی که قبلشان برای صنعت می تپد نه جیب شان را به خدمت درآورد.
میثم آل مهدی تنها نیست، همه اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و همه کارگران ایران همراه اویند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
٢٠ آذر ١٣٩٧